Sorter efter:
Vis:

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - ** - 290274 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - ** - 290274

Danmark År: 1942 Postfrisk Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 290274
Denmark Year: 1942 Mint Never Hinged Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307121 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307121

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 307121
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307122 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307122

Danmark År: 1942 Stemplet Nakskov Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 307122
Denmark Year: 1942 Used Nakskov Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307124 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307124

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 307124
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel#...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307125 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 307125

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 307125
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel#...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 311061 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 311061

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 311061
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 311062 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 311062

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 311062
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 311063 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 311063

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 311063
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 313503 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 313503

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 313503
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 313504 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 313504

Danmark År: 1942 Stemplet Gentofte Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 313504
Denmark Year: 1942 Used Gentofte Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 313505 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 313505

Danmark År: 1942 Stemplet Gentofte Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 313505
Denmark Year: 1942 Used Gentofte Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315152 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315152

Danmark År: 1942 Stemplet Skave Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 315152
Denmark Year: 1942 Used Skave Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315153 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315153

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 315153
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315154 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315154

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 315154
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315155 DK - 1942 - AFA# 274 / Michel# 269 a - o - 315155

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel# 269 a Vare# 315155
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 274 Scott# 280 Facit# 297a Michel#...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - * - 290274aH DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - * - 290274aH

Danmark År: 1942 Hængslet Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit# 297b Michel# 269 b Vare# 290274aH
Denmark Year: 1942 Mint Hinged Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit# 297b...
4,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - o - 307126 DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - o - 307126

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit# 297b Michel# 269 b Vare# 307126
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit# 297b Michel#...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - o - 307127 DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - o - 307127

Danmark År: 1942 Stemplet Norup Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit# 297b Michel# 269 b Vare# 307127
Denmark Year: 1942 Used Norup Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit#...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - o - 315156 DK - 1942 - AFA# 274a / Michel# 269 b - o - 315156

Danmark År: 1942 Stemplet Esbjerg Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit# 297b Michel# 269 b Vare# 315156
Denmark Year: 1942 Used Esbjerg Christian X AFA# 274a Scott# 0 Facit#...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - ** - 290275 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - ** - 290275

Danmark År: 1942 Postfrisk Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 290275
Denmark Year: 1942 Mint Never Hinged Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307128 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307128

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 307128
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307129 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307129

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 307129
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307130 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307130

Danmark År: 1942 Stemplet Haderslev Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 307130
Denmark Year: 1942 Used Haderslev Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307131 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307131

Danmark År: 1942 Stemplet Haslev Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 307131
Denmark Year: 1942 Used Haslev Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307132 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 307132

Danmark År: 1942 Stemplet Haslev Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 307132
Denmark Year: 1942 Used Haslev Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311064 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311064

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 311064
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311065 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311065

Danmark År: 1942 Stemplet Lyngby Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 311065
Denmark Year: 1942 Used Lyngby Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311066 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311066

Danmark År: 1942 Stemplet Hjørring Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 311066
Denmark Year: 1942 Used Hjørring Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
15,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311067 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311067

Danmark År: 1942 Stemplet Hobro Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 311067
Denmark Year: 1942 Used Hobro Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311068 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311068

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 311068
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311069 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 311069

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 311069
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315158 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315158

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315158
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315159 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315159

Danmark År: 1942 Stemplet Slagelse Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315159
Denmark Year: 1942 Used Slagelse Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315160 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315160

Danmark År: 1942 Stemplet Aarhus Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315160
Denmark Year: 1942 Used Aarhus Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315161 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315161

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315161
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315162 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315162

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315162
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315163 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315163

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315163
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315164 DK - 1942 - AFA# 275 / Michel# 270 - o - 315164

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298 Michel# 270 Vare# 315164
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 275 Scott# 281 Facit# 298...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - ** - 290276 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - ** - 290276

Danmark År: 1942 Postfrisk Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 290276
Denmark Year: 1942 Mint Never Hinged Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307134 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307134

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 307134
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307135 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307135

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 307135
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307136 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307136

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 307136
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307137 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 307137

Danmark År: 1942 Stemplet Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 307137
Denmark Year: 1942 Used Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271...
5,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311070 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311070

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311070
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311071 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311071

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311071
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311073 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311073

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311073
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311074 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311074

Danmark År: 1942 Stemplet Viborg Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311074
Denmark Year: 1942 Used Viborg Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311075 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311075

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311075
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
10,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311076 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311076

Danmark År: 1942 Stemplet København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311076
Denmark Year: 1942 Used København Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
2,00 kr

DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311077 DK - 1942 - AFA# 276 / Michel# 271 - o - 311077

Danmark År: 1942 Stemplet Aarhus Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299 Michel# 271 Vare# 311077
Denmark Year: 1942 Used Aarhus Christian X AFA# 276 Scott# 282 Facit# 299...
10,00 kr
Vis:
Tilføjet til din ønskeliste
Min ønskeliste
Du har tilføjet dette produkt til kurven:
Se kurv